Zmluvy

Zmluvy

Povinne zverejňované zmluvy, ako aj informácie o uzatvorení povinne nezverejňovaných zmlúv sú zasielané do Centrálneho registra zmlúv SR (podľa Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy)

 

Centrálny register zmlúv SR