Zákazníci

Tepláreň Košice, a. s. dodáva približne 70 % tepla mestskej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, prostredníctvom ktorej zásobuje väčšinu košických domácností.

Z celkových ročných dodávok tepla tvoria približne 64 % domácnosti a 36 % ostatní odberatelia.

Medzi ďalších významných zákazníkov spoločnosti patria napr. Technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Steel aréna, viaceré nemocnice, školy, priemyselné prevádzky, podnikateľské centrá a všetky väčšie obchodné centrá v Košiciach. Od 1. októbra 2011 je naším zákazníkom aj Aupark Košice.

Ak sa naším zákazníkom chcete stať aj Vy, kontaktujte oddelenie obchodu s teplom a rozvoja SCZT (kontakt>>).

Najčastejšie otázky týkajúce sa pripojenia do sústavy CZT Košice >> 

 

 ŠTRUKTÚRA KONEČNÝCH ODBERATEĽOV TEPLA
zo systému Centrálneho zásobovania teplom v Košiciach

   

Notifications