Výročné správy

Výročné správy

Výročná správa akciovej spoločnosti Tepláreň Košice informuje o dianí v spoločnosti za obdobie daného roka. Jej súčasťou je správa nezávislého audítora a účtovná závierka.

Výročná správa je publikovaná v slovenskom a anglickom jazyku vo formáte PDF ako jeden súbor. K dispozícii je v tlačenej aj elektronickej forme. V prípade žiadosti o elektronické zaslanie nás prosím kontaktujte na adrese: info@mhth.sk