Výročné správy

V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve § 20 - výročná správa je účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa §19, povinná vyhotovovať výročnú správu.

                                            

Výročná správa 2015                Výročná správa 2014            Výročná správa 2013 

 

                                           

Výročná správa 2012               Výročná správa 2011               Výročná správa 2010 

           

Notifications