Výhody centrálneho zásobovania teplom

VÝHODY CENTRÁLNEHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM

Na Slovensku sa pomerne často diskutuje o výhodách či nevýhodách centralizovaného zásobovania teplom v porovnaní s využívaním individuálnych zdrojov vykurovania. Porovnávajú sa najmä ceny za 1 kWh, čo však môže viesť k skreslenému výsledku. 

Pri rozhodovaní sa medzi centralizovaným zásobovaním teplom (CZT) a vybudovaním vlastnej kotolne treba zvážiť viacero aspektov. Myslieť treba najmä na to, že:

  • odpojenie od CZT automaticky nezníži spotrebu tepla a nezníži náklady majiteľov bytov na teplo,
  • v rámci CZT možno dosiahnuť 30 až 50-percentné úspory pri odbere a platbách za teplo, a to vyregulovaním systému vykurovania, zateplením domu a výmenou okien a dverí,
  • pri kalkulovaní ceny tepla z vlastnej domovej kotolne a času návratnosti treba rátať nielen s cenou samotného vykurovacieho média (napríklad zemného plynu), ale aj s ostatnými nákladmi (s cenou vody a elektrickej energie využívaných pri vykurovaní, nákladmi na údržbu, kontrolu a obsluhu kotla, s nákladmi na úhradu nového kotla vrátane úrokov z úveru, s poplatkom za odpojenie od CZT atď.),
  • o vlastnú kotolňu sa musí jej prevádzkovateľ starať v zmysle príslušnej legislatívy. V prípade pripojenia sa do systému CZT sa povinnosti prenášajú na dodávateľa, ktorého sa týka zákon o tepelnej energetike,
  • významným faktorom je aj to, že pri vlastnej kotolni chýba v prípade výpadku záložný kotol. V rámci centralizovaného zásobovania teplom využíva tepláreň viaceré kotly, pričom radenie jednotlivých kotlov spaľujúcich plyn a čierne uhlie možno optimalizovať,
  • hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení v systémoch CZT možno zvýšiť aj prechodom na dvojrúrkové vonkajšie siete a vybudovaním domových odovzdávacích staníc (OS) tepla priamo v objektoch,
  • vykurovanie prostredníctvom sústavy centrálneho zásobovania teplom je jedným z najefektívnejších spôsobov  vykurovania. Faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom mesta Košice má hodnotu fP-CZT  = 0,413 [-].