Tlačové správy

BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY 2019

Košice 14. marca 2019 – Už jedenásty krát ponúkne Tepláreň Košice, a. s. verejnosti bezplatnú analýzu vody pri príležitosti Svetového dňa vody. Túto službu si verejnosť obľúbila, nakoľko ponúka možnosť overiť si zdarma nezávadnosť vody z vlastného zdroja,...

ZRIADENIE HASIČSKEJ STANICE V AREÁLI TEKO, a. s.

Košice 31. januára 2019 - V závere roka 2017 rozhodnutím Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „KR HaZZ“), bol zrušený Závodný hasičský zbor spol. Tepláreň Košice, a. s. (ďalej len „TEKO, a. s.“) K tomuto rozhodnutiu bolo možné...