Technická dokumentácia

Ing. Peter Pitoňák
vedúci oddelenia obchodu s teplom a rozvoja SCZT
Tel.:       055 / 619 23 80
Mobil:     0905 201 433
E-mail:    pitonak_peter@teko.sk

Notifications