Systém manažérstva proti korupcii

Systém manažérstva proti korupcii

Zvyšuje protikorupčné povedomie a aktivizuje protikorupčné správanie zamestnancov, zdôrazňuje ochranu etického konania pri dodržiavaní platných právnych predpisov a zakazuje akékoľvek korupčné konanie.
Spoločnosť TEKO, a. s. sa zaviazala zabezpečovať, udržiavať a trvale zlepšovať systém manažérstva proti korupcii tak, aby boli splnené požiadavky normy ISO 37001.