Sústava CZT Košice

Primárne horúcovodné a parné rozvody sústavy centrálneho zásobovania teplom v Košiciach majú viac ako 160 km. V dlhodobom prenájme alebo vlastníctve spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. je 70 odovzdávacích staníc tepla.
 

Orientačná schéma sústavy CZT Košice
Notifications