Projekty pre verejnosť

Projekty pre verejnosť

Tepláreň Košice, a. s. popri svojej hlavnej činnosti, ktorou je zabezpečenie stabilných a spoľahlivých dodávok tepla a TÚV podporuje aktivity smerujúce k zlepšeniu životných podmienok jednotlivcov a zázemia organizácií pôsobiacich v regióne, v ktorom svoju činnosť napĺňa i TEKO, a. s. Táto podpora má rôzne formy. Podporujeme rodiny, ktoré zabezpečujú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti, organizácie prideľovaním 2% zo splatnej dane a kluby, ktorým propagácia a reklama umožní zlepšiť zázemie pri rozvíjaní ich aktivít. 


Podmienky podpory a vyhodnotenie čerpania prostriedkov na financovanie projektov sú prístupné všetkým záujemcom na webovom sídle spoločnosti. 
 

  • POSKYTOVANIE FINANČNÝCH A VECNÝCH DAROV
  • REKLAMA A PROPAGÁCIA 
  • ASIGNÁCIA 2% Z DANE