Poruchy/odstávky

PORUCHY

POSTUP PRI ZISTENÍ ZHORŠENIA KVALITY TEPLA A TÚ

  • Overiť, či nie je porucha spôsobená v rámci Vášho objektu nezávisle od dodávateľa tepla (napr. uzavretá stupačka, zle nastavený termostatický ventil a pod.)
  • Kontaktovať najskôr svojho správcu, ktorý je zodpovedný za dodávku tepla a teplej vody v rámci objektu.
  • Ak ste správca objektu a ste zákazníkom spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., kontaktovať dispečing s 24-hodinovou službou na telefónnom čísle +421 55 619 2444.

 

Kontakty na oznámenie poruchy:

Za účelom skvalitnenia služieb si Vás dovoľujeme informovať o tom, že všetky prichádzajúce hovory na dispečing teplárenskej sústavy ako i na bezplatnú telefonickú linku sú nahrávané.

Oddelenie Telefón E-mail
Dispečing teplárenskej sústavy +421 55 619 2444 odberatel.ke@mhth.sk
PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Plánované odstávky tepla a TÚV sú realizované s cieľom zaistenia bezporuchových a stabilných dodávok aj nasledujúcom období. Plánované prerušena dodávky tepla pre odberateľov realizujeme v čo najkratšom čase pri dodržaní všetkych technologických postupov. Ďakujeme za porozumenie.

Termín odstávky Tepelný rozvod
- etapa
Prerušenie dodávky tepla pre OST Ulice
14.6.2022 celosystémová odstávka od 00:01 do 24:00  

28.-29.6.2022

 

časť 5. etapy OST 05210, 05100, 05080, 05090, 05270, 05250, 05230, 05070 Alejová, Gemerská, Dunajská, Ostrovského, Lomonosova, Turgenevova 
06.-07.07.2022 časť 5. etapy OST 05560, 05570, 05520, 05530, 05550, 05410, 05411, 05450,05412, 05420, 05440, 05430, 05470, 05461, 05462, 05610, 05620, 05622, 05630, 05650, 05740, 05660, 05623, 05621, 05200 a 05640  Toryská, Orgovánová, Pražská, Muškátová, Šafárikova, Kežmarská, Uherova, Nešporova, Popradská, Narcisová, Trieda SNP, Bernoláková, Tri hôrky, Idanská ulica, Moldavská, Jazmínová, Matuškova, Markušova, Gudernova, Tučkova
23.-25.08.2022 časť 5. etapy  pre OST 05560, 05570, 05520, 05530, 05550, 05410, 05411, 05450,05412, 05420, 05440, 05430, 05470, 05461, 05462, 05610, 05620, 05622, 05630, 05650, 05740, 05660, 05623, 05621, 05200 a 05640  Toryská, Orgovánová, Pražská, Muškátová, Šafárikova, Kežmarská, Uherova, Nešporova, Popradská, Narcisová, Trieda SNP, Bernoláková, Tri hôrky, Idanská ulica, Moldavská, Jazmínová, Matuškova, Markušova, Gudernova, Tučkova

 

Vysvetlivky: 

SCZT - sústava centralizovaného zásobovania teplom 
OST   - odovzdávacia stanica tepla 
IBV    - individuálna bytová výstavby

 

DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA K CELOSYSTÉMOVEJ ODSTÁVKE TEPLA

Odstávky začínajú uvedeným počiatočným dňom od 00:01 hod. a budú prebiehať maximálne do 24:00 hod. posledného dňa.

Našou snahou je minimalizovať dobu prerušenia dodávky tepla, a preto tepelné siete budú uvádzané do prevádzky hneď po ukončení bežných opráv. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste prípadné manipulácie na primárnom potrubí dohodli so stálou pohotovostnou službou dispečingu teplárenskej sústavy mesta Košíc na tel. číslo +421 55 619 2444 alebo +421 55 674 1749.

REAKCIA NA PODNETY O OBOHACOVANÍ SA POČAS CELOSYSTÉMOVEJ ODSTÁVKY

Každý rok počas celosystémovej odstávky horúcovodného systému, to je odstávka teplej vody v Košiciach v mesiaci jún, dostávame od našich odberateľov pravidelne tú istú otázku: „Obohacuje sa tepláreň na úkor nás, odberateľov? Platíme za teplú vodu, aj keď z červeného kohútika vyteká studená voda?“ Odpoveď je jednoznačná: „Nie“. Počas odstávky sú všetky zariadenia na výrobu tepla odstavené, tepláreň v tomto čase nevyrába a nedodáva teplo. Fakturačné merače tepla, ktoré sú namontované na odberných miestach (na vstupe do odovzdávacej stanice tepla) žiadne odobraté teplo nezaznamenajú.