Podpora KVET

Podpora vysokoúčinnej kombinovanej výroby (KVET)

Tepláreň Košice, a. s. využíva pre výrobu elektrickej energie a tepla efektívnejšiu metódu kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie, tvz. KVET.

 

Údaje o kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla v roku 2021

Údaj KVET/KVET TG2 (v %) KGZ (v %)
Celková účinnosť kombinovanej výroby 84,79 86,02
Podiel dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom 94,61 86,40
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom 98,66 98,66
Podiel dodávky tepla pre domácnosti z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centrálnym zásobovaním teplom 63,12 63,12

 

Údaje o kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla v roku 2020

Údaj KVET/KVET TG2 (v %) KGZ (v %)
Celková účinnosť kombinovanej výroby 83,45 87,22
Podiel dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom 97,58 89,98
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom 98,27 98,27
Podiel dodávky tepla pre domácnosti z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centrálnym zásobovaním teplom 64,02 64,02


Údaje o kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla v roku 2019

Údaj KVET/KVET TG2 (v %) KGZ (v %)
Celková účinnosť kombinovanej výroby 77,47 90,34
Podiel dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom 86,41 86,50
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom 97,59 97,59
Podiel dodávky tepla pre domácnosti z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centrálnym zásobovaním teplom 62,77 62,77

 

Údaje o kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla v roku 2018

Údaj (v %)
Celková účinnosť kombinovanej výroby 76,17
Podiel dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom 87,03
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom 99,13
Podiel dodávky tepla pre domácnosti z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centrálnym zásobovaním teplom 62,28

 

Tepláreň Košice, a. s. spĺňa podmienky podpory výroby elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v súlade so zákonom č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby.