Odpredaj vozidiel

Odpredaj opotrebovaných vozidiel

Vedenie spoločnosti rozhodlo v decembri 2018 o vyradení a následnom odpredaji opotrebovaných vozidiel VW Caddy Kombi a Fiat Punto, prednostne zamestnancom, za cenu určenú znaleckým posudkom. Ponuka na odkúpenie vozidiel bola zverejnená na vývesných plochách spoločnosti a na intranete od 17.12.2018. Odpredaj bol realizovaný formou dražby na základe doručených žiadosti zamestnancov.

Základné parametre predaja:
- VW Caddy Kombi -  rok výroby 2005, najazdených 417 557 km, prihlásili sa 2 uchádzači o kúpu vozidla. Dňa 19.12.2018 uskutočnená dražba a vozidlo bolo vydražené za 1.185,-€ s DPH (kúpna zmluva č. 40001250)
- Fiat Punto - rok výroby 2007, najazdených 114 031 km, prihlásilo sa 5 uchádzačov o kúpu a vozidlo bolo predané za 800,-€ s DPH (kúpna zmluva č. 40001249).