Odpredaj vozidiel

Odpredaj opotrebovaných vozidiel

Vedenie spoločnosti rozhodlo v marci 2018 o vyradení a následnom odpredaji opotrebovaných vozidiel, prednostne zamestnancom, za cenu určenú znaleckým posudkom. Ponuka na odkúpenie vozidiel bola zverejnená na vývesných plochách spoločnosti a na intranete od 19.03.2018. Odpredaj bol realizovaný formou dražby na základe doručených žiadosti zamestnancov.

Predmetom odpredaja boli vozidlá: VW Transporter, Avia A31.1 L valníková a Karosa CAS K 25.

VW Transporter – rok výroby 2001, najazdených 173 379 km, prihlásilo sa 4 uchádzačov o kúpu vozidla. Dňa 9.4.2018 uskutočnená dražba a vozidlo bolo vydražené za 1.100,-€ s DPH. (kúpna zmluva č. 40001238). Avia A31.1 L valníková – rok výroby 1991, najazdených 209 970 km, nutná oprava. Prihlásil sa 1 záujemca o kúpu a vozidlo bolo predané za 262,-€ s DPH. (kúpna zmluva č. 40001239). Karosa CAS K 25 – rok výroby 1992, najazdených 25 953 km, nutná oprava. Prihlásil sa 1 záujemca o kúpu špeciálnej cisterny. Vozidlo bolo predané za 2.300,-€ s DPH. (kúpna zmluva č. 40001244).