Odpredaj požiarnej striekačky

Odpredaj pojazdnej požiarnej striekačky

Rozhodnutím Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach o zrušení Závodného hasičského zboru v TEKO, a. s. sa predmetná pojazdná hasičská striekačka z roku 1980 stala nepotrebnou. Jej zostatková hodnota podľa účtovníctva bola 0 EUR. Bola určená na likvidáciu do šrotu. Na základe žiadosti zamestnanca - bývalého člena Závodného hasičského zboru TEKO, a. s. o jej odkúpenie, bol vykonaný prieskum trhovej ceny na podobné zariadenie, pričom sa do úvahy bral vek, opotrebenie a stav zariadenia. Oddelenie Ekonomických analýz stanovilo cenu na 82,50 EUR bez DPH (kúpna zmluva č. 40001237).