odborné články

Európska únia podporuje zelenú energiu rozvojom centrálnych zdrojov tepla

  Podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe tepla sa v krajinách Európskej únie za posledných 10 rokov takmer zdvojnásobil a pomaly sa blíži k úrovni 20%.   Zima tento rok na Slovensku...

Domáce plynové kotly v Amsterdame nahradí centrálne vykurovanie

Hlavné mesto Holandska, v súlade s novou stratégiou vlády, chce znížiť závislosť na zemnom plyne do roku 2050. Do roku 2020 by malo až 102-tisíc domácností v Amsterdame zmeniť spôsob dodávania...

Vyspelé krajiny našli v centrálnom vykurovaní odpoveď na svoje problémy

  Rast svetovej populácie spôsobuje, že jej nároky na energiu rastú exponenciálnym tempom a zaisťovanie energetických potrieb sa preto stalo jedným z hlavných energetických problémov...

ZELENÁ PRE SLOVENSKO

  Tak ako bol strašiakom pre svet informačných technológií prechod na dátum 1.1.2000, tak pre producentov emisii bol zlomový dátum 1.1.2016. Ako sa na to Tepláreň Košice, a. s. pripravila si...

TEPLÁREŇ KOŠICE, A. S. – EFEKTÍVNA, ÚČINNÁ A EKOLOGICKÁ

Prioritou Slovenskej republiky v oblasti ochrany ovzdušia je zabezpečiť zníženie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší, najmä prachových častíc, oxidov síry, oxidov dusíka,...

Notifications