Newsletter

Omrvinkové navigácie

Newsletter

Tepláreň Košice, a. s. informuje svojich odberateľov i verejnosť o aktivitách a činnosti spoločnosti v elektronickom spravodajcovi Newsletter. Jeho obsahovú náplň tvoria informácie o plánovaných i realizovaných inestíciach, aktuálnych cenových návrhoch, o zrealizovaných nových pripojeniach, ďalej užitočné rady a tipy pre odberateľov tepla.

 

Newsletter 1/2017 - Cena tepla pre rok 2017, Faktor primárnej energie SCZT Košice, Nové pripojenia v roku 2016

 

Kontakt na zaslanie požiadavky o pravidelné zasielanie elektronického spravodajca:

elektronicky info@teko.sk