Na stiahnutie

Omrvinkové navigácie

FORMULÁRE A ŽIADOSTI

Žiadosť o pripojenie do sústavy CZT MHTH Košice
Žiadosť o zakreslenie inžinierskych sietí
Prihláška k odberu tepla - vykurovanie
Prihláška k odberu tepla - teplá úžitková voda
Prihláška k odberu tepla - výstup z primárnych rozvodov

Súhlas s elektronickým zasielaním faktúr

 

PRE ODBERATEĽOV TEPLA

Žiadosť odberateľa tepla o vykonanie zmeny parametrov UK a TV a VZT
Žiadosť o aktualizáciu kontaktných údajov
Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste
Dispečerský poriadok teplárenskej sústavy Košice
Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry

Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o dodávke a odbere tepla platné od 1.1.2021
Technické podmienky dodávky tepla zo sústavy tepelných zariadení platné od 1.1.2021
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o dodávke a odbere tepla platné od 1.8.2018
Technické podmienky dodávky tepla zo sústavy tepelných zariadení platné od 1.8.2018
Objednávka tepla na rok 2022

 

PRE VEREJNOSŤ

Žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
Sadzobník úhrad nákladov za poskytnutie informácií
Etický kódex spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.
Oznámenie protispoločenskej činnosti
Opatrenia súvisiace s oznamovaním kriminality a protispoločenskej činnosti Tepláreň Košice, a. s.

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s. platné od 1.1.2022

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou TEKO, a. s., verzia 2/2020
Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou TEKO, a. s., verzia 5/2019
Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou TEKO, a. s., verzia 10/2017