Média

Omrvinkové navigácie

Média

Stanoviská a vyjadrenia spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. o aktuálnom dianí poskytuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TEKO, a. s. Ing. Milan Habán.

Informácie o spoločnosti - o štruktúre, výrobných kapacitách a ekonomických výsledkoch nájdete aj vo výročných správach zverejnených v sekcii Povinné zverejňovanie - Ekonomické informácie - Výročné správy.

 

KONTAKTY na zaslanie žiadosti o informácie:

Spôsob kontaktovania  
E-mailom  info.ke@mhth.sk, diana.kozakova@mhth.sk
Telefonicky  Mgr. Diana Kozáková,
 manažér kancelárie generálneho riaditeľa,
 tel. č. +421 55 619 2010,
 mobil: +421 918 494 076