Ľudské zdroje
Ing. Lívia Knapová
vedúca odboru Ľudské zdroje
Tel.:         055 / 619 21 53, 619 21 54      
Mobil:      0918 380 213
Fax:        055 / 619 28 16
E-mail:    zamestnanie@teko.sk
Notifications