Kariéra

Omrvinkové navigácie

Kariéra

Tepláreň Košice, a. s. patrí dlhoročne k zodpovedným zamestnávateľom, ktorý plní svoje zákonné povinnosti a v mnohých oblastiach, rovnako ako vo vzťahu k zamestnancom, tieto povinnosti nad rámec zákonných ustanovení prekračuje.  

Akciová spoločnosť zamestnávala k 31.12.2017 celkovo 381 zamestnancov v manažérskych, technických a robotníckych profesiách. 
Spoločnosť kladie dôraz  na spoluprácu  starších zamestnancov, ktorých skúsenosti, kontakty a nadhľad v kombinácii s dynamikou mladších kolegov prinášajú kvalitné výsledky a zabezpečujú kontinuitu a spoľahlivosť prevádzky. 

Aktuálne výberové konania na obsadenie voľných pracovných pozícií

Pracovné zaradenie Dátum zverejnenia Dátum na zasielanie žiadostí Spôsob zverejnenia
Strojník energetických zariadení 8.6.2018 17.6.2018

www.teko.sk

www.profesia.sk

www.istp.sk

Robotník v odborných činnostiach 11.6.2018 18.6.2018

www.teko.sk

www.profesia.sk

www.istp.sk

 

 

Zrealizované výberové konania v roku 2018

Pracovné zaradenie Dátum zverejnenia Dátum ukončenia  Spôsob zverejnenia Úspešný úchádzač
technik údržby 18. 1. 2018 25. 1. 2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Mgr. Simona Oroszová
Strojník energetických zariadení 12.3.2018 18.3.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Peter Grendel, Jozef Semivan,  Edwin Edgar Kalvaster, Tomáš Šalata
Programátor 12.3.2018 18.3.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Ing. Miroslav Nemky
Zvárač 23.3.2018 29.3.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Štefan Kremnický
Vodič nákladnej dopravy, strojov a zariadení 13.4.2018 22.4.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Tibor Szalka

 

 

VÝVOJ ZAMESTNANOSTI SPOLOČNOSTI V ROKOCH 2013 AŽ 2017

BENEFITY A PRACOVNÉ PODMIENKY ZAMESTNANCOV

Naším cieľom je zamestnávať kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Je pre nás dôležité, zamestnávať zamestnancov, ktorí majú záujem získavať nové skúsenosti a sústavne rozvíjať svoje odborné a osobné zručnosti.
Samozrejmosťou pre našu spoločnosť je vytváranie bezpečných a uspokojivých pracovných podmienok a poskytovanie širokej škály benefitov a zamestnaneckých výhod nad rámec legislatívnych povinností. Benefity sú zamestnancom garantované v podnikovej kolektívnej zmluve. 

 • pružný pracovný čas (podľa podmienok prevádzky)
 • týždeň platenej dovolenky nad rámec zákona
 • odmeny v závislosti od pracovného výkonu
 • príplatky a mzdové zvýhodnenia nad rámec zákonníka práce 
 • príspevky v zmysle sociálneho programu
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • príspevky zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily
 • odmeny pri životnom a pracovnom jubileu
 • stabilita zamestnávateľa
 • program vzdelávania

Vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
Dbáme o zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. V roku 2016 absolvovali naši zamestnanci celkovo 131 vzdelávacích aktivít. Z toho bolo 89 zameraných na aktualizáciu a opakované odborné školenie v rámci príslušnej odbornej spôsobilosti. Na zvýšenie a prehĺbenie kvalifikácie zamestnancov bolo realizovaných 42 vzdelávacích aktivít. V prípade záujmu zo strany našich zamestnancov o štúdium na vysokých školách, ktorých predmet štúdia je v súlade s predmetom činnosti našej spoločnosti, je naša spoločnosť vždy otvorená dohode o zvyšovaní vzdelania.

 

POSTUP PRI OBSADZOVANÍ VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

 • Tepláreň Košice, a. s. obsadzuje voľné pracovné miesta na základe výberových konaní. Informáciu o voľných pracovných miestach zverejňuje na webovom sídle spoločnosti a na portáloch inzerujúcich voľné pracovné pozície. 
 • Pri oslovovaní kandidátov na obsadenie voľnej pracovnej pozície vychádza z aktuálnej databázy uchádzačov a podľa charakteru obsadzovanej pozície spolupracuje aj s pobočkou Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) v Košiciach.

 

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE ZÁUJMU O ZAMESTNANIE V TEKO, A. S.?

 • Sledujte zverejnené ponuky na  aktuálne voľné pracovné pozície.
 • Zašlite žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list a Súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedené kontaktné adresy.

V prípade potreby obsadiť voľné pracovné miesto budú oslovení a do výberového konania pozvaní kandidáti, ktorí najviac spĺňajú požiadavky na obsadenie voľného pracovného miesta. Preto prosíme, aby ste vo svojom životopise uviedli čo najviac informácií.
Ak Vás nezaujala žiadna z ponúk, alebo práve nemáme zverejnenú žiadnu ponuku voľného pracovného miesta, môžete poslať svoj životopis spolu so žiadosťou o zamestnanie, prípadne motivačným listom a s vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov na uvedené  kontaktné údaje.
Vopred ďakujeme všetkým záujemcom o prácu za prejavený záujem.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uchádzačov budú spracovávané a uchovávané výhradne len na základe písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Bez doručenia písomného súhlasu bude žiadosť o zamestnanie v lehote 10 kalendárnych dní od jej doručenia vymazaná.

Prosím, oboznámte sa bližšie o spôsobe spracovania osobných údajov v dokumente Informácia uchádzačom o zamestnanie.

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o prijatie do zamestnania:

Spôsob kontaktovania  
E-mailom zamestnanie@teko.sk
Písomne

Tepláreň Košice, a. s.
Teplárenská 3
042 92 Košice

Osobne

Teplárenská 9
pondelok - piatok (od 8:30 - 15:00)

Telefonicky - informácie

Mgr. Mária Mihoková
referent odboru Ľudské zdroje
+421 55 619 2163