Kariéra

Omrvinkové navigácie

Kariéra

MHTH Košice patrí dlhoročne k zodpovedným zamestnávateľom, ktorý plní svoje zákonné povinnosti a v mnohých oblastiach, rovnako ako vo vzťahu k zamestnancom, tieto povinnosti nad rámec zákonných ustanovení prekračuje.  

Akciová spoločnosť zamestnávala k 31.12.2018 celkovo 364 zamestnancov v manažérskych, technických a robotníckych profesiách. 
Spoločnosť kladie dôraz  na spoluprácu  starších zamestnancov, ktorých skúsenosti, kontakty a nadhľad v kombinácii s dynamikou mladších kolegov prinášajú kvalitné výsledky a zabezpečujú kontinuitu a spoľahlivosť prevádzky. 


VÝVOJ ZAMESTNANOSTI SPOLOČNOSTI V ROKOCH 2015 AŽ 2019

BENEFITY A PRACOVNÉ PODMIENKY ZAMESTNANCOV

Naším cieľom je zamestnávať kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Je pre nás dôležité, zamestnávať zamestnancov, ktorí majú záujem získavať nové skúsenosti a sústavne rozvíjať svoje odborné a osobné zručnosti.
Samozrejmosťou pre našu spoločnosť je vytváranie bezpečných a uspokojivých pracovných podmienok a poskytovanie širokej škály benefitov a zamestnaneckých výhod nad rámec legislatívnych povinností. Benefity sú zamestnancom garantované v podnikovej kolektívnej zmluve. 

 • pružný pracovný čas (podľa podmienok prevádzky)
 • týždeň platenej dovolenky nad rámec zákona
 • odmeny v závislosti od pracovného výkonu
 • príplatky a mzdové zvýhodnenia nad rámec zákonníka práce 
 • príspevky v zmysle sociálneho programu
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • príspevky zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily
 • odmeny pri životnom a pracovnom jubileu
 • stabilita zamestnávateľa
 • program vzdelávania

Vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
Dbáme o zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. V roku 2016 absolvovali naši zamestnanci celkovo 131 vzdelávacích aktivít. Z toho bolo 89 zameraných na aktualizáciu a opakované odborné školenie v rámci príslušnej odbornej spôsobilosti. Na zvýšenie a prehĺbenie kvalifikácie zamestnancov bolo realizovaných 42 vzdelávacích aktivít. V prípade záujmu zo strany našich zamestnancov o štúdium na vysokých školách, ktorých predmet štúdia je v súlade s predmetom činnosti našej spoločnosti, je naša spoločnosť vždy otvorená dohode o zvyšovaní vzdelania.

 

POSTUP PRI OBSADZOVANÍ VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

 • Tepláreň Košice, a. s. obsadzuje voľné pracovné miesta na základe výberových konaní. Informáciu o voľných pracovných miestach zverejňuje na webovom sídle spoločnosti a na portáloch inzerujúcich voľné pracovné pozície. 
 • Pri oslovovaní kandidátov na obsadenie voľnej pracovnej pozície vychádza z aktuálnej databázy uchádzačov a podľa charakteru obsadzovanej pozície spolupracuje aj s pobočkou Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) v Košiciach.

 

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE ZÁUJMU O ZAMESTNANIE V TEKO, A. S.?

 • Sledujte zverejnené ponuky na  aktuálne voľné pracovné pozície.
 • Zašlite žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list a Súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedené kontaktné adresy.

V prípade potreby obsadiť voľné pracovné miesto budú oslovení a do výberového konania pozvaní kandidáti, ktorí najviac spĺňajú požiadavky na obsadenie voľného pracovného miesta. Preto prosíme, aby ste vo svojom životopise uviedli čo najviac informácií.
Ak Vás nezaujala žiadna z ponúk, alebo práve nemáme zverejnenú žiadnu ponuku voľného pracovného miesta, môžete poslať svoj životopis spolu so žiadosťou o zamestnanie, prípadne motivačným listom a s vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov na uvedené  kontaktné údaje.
Vopred ďakujeme všetkým záujemcom o prácu za prejavený záujem.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uchádzačov budú spracovávané a uchovávané výhradne len na základe písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Bez doručenia písomného súhlasu bude žiadosť o zamestnanie v lehote 10 kalendárnych dní od jej doručenia vymazaná.

Prosím, oboznámte sa bližšie o spôsobe spracovania osobných údajov v dokumente Informácia uchádzačom o zamestnanie.

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o prijatie do zamestnania:

Spôsob kontaktovania  
E-mailom zamestnanie@teko.sk
Písomne

Tepláreň Košice, a. s.
Teplárenská 3
042 92 Košice

Osobne

Teplárenská 9
pondelok - piatok (od 8:30 - 15:00)

Telefonicky - informácie

Mgr. Mária Mihoková
špecialista personalistiky a miezd
+421 55 619 2163