Integrovaný systém manažérstva

Integrovaný systém manažérstva

Integrovaný systém manažérstva je systém riadenia spoločnosti manažmentom spoločnosti, ktorý v sebe integruje riadenie (manažérstvo) všetkých zložiek podnikateľskej činnosti organizácie do jedného uceleného (integrovaného) systému s cieľom optimálneho plnenia poslania, cieľov organizácie a oprávnených požiadaviek zainteresovaných strán.
 
Integrovaný systém manažérstva spoločnosti TEKO, a. s. tvoria: