Ceny tepla

Maximálne ceny tepla na rok 2017 boli určené Rozhodnutím ÚRSO č. 0195/2017/T.
Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.

 

Fakturačné ceny tepla 
 

SCZT Košice

Variabilná zložka

Fixná zložka

EUR/kWh bez DPH

EUR/kW bez DPH

01.01.2017 - 31.12.2017

0,0306

151,6282

 

 

Cena doplnkovej vody TEKO, a. s.                       1,6413 €/m3

Cena nevráteného kondenzátu TEKO, a. s.         1,6413 €/t

 

 

 

archív cien tepla >>

Notifications