Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti slúži pre ochranu dostupnosti, dôvernosti a integrity informácií, pričom tento systém zabezpečuje, aby informácie spoločnosti boli použité len oprávnenými osobami, ktoré tieto informácie nevyhnutne potrebujú. Pravidelné overovanie funkčnosti systému a prehodnocovanie rizík prostredníctvom štandardných nástrojov ako sú interné audity, analýza rizík, monitoring a riešenie bezpečnostných incidentov vedie k neustálemu zlepšovaniu úrovne informačnej bezpečnosti v spoločnosti.