Systém environmentálneho manažérstva

Systém environmentálneho manažérstva

Systém environmentálneho manažérstva rieši sprehľadnenie, systémový prístup a zabezpečenie aj nepriamych súvislostí environmentálnej ochrany tak, aby celý systém bol čo najefektívnejší. Zabezpečuje plánovité riešenie problémov, dostatočné kompetencie, zdroje a informácie, navrhuje environmentálne najvhodnejšie prevádzkové postupy a pomáha pri rozhodovaní v bežných aj mimoriadnych situáciách. Zaisťuje hodnotenie dosiahnutého stavu a prijímanie nápravných a preventívnych opatrení, a tak umožňuje neustále zlepšovanie životného prostredia a jeho ochrany.