Teplo

Omrvinkové navigácie

Teplo vyrábame metódou kogenerácie

Kogenerácia predstavuje nielen ekologický, ale i ekonomický, vysoko efektívny spôsob súčasnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie (KVET).

 

Na rozdiel od tradičných technológií - samostatnej výroby elektriny ako i samostatnej výroby tepla - sa pri kogenerácii lepšie zhodnocujú primárne energetické zdroje a šetria finančné prostriedky. Pri oddelenej výrobe v klasických tepelných elektrárniach predá para časť svojej energie pri prechode telesami turbín do výroby elektrickej energie, nepotrebná zvyšná energia v pare je potom bez akéhokoľvek úžitku spracovaná v kondenzátoroch a chladiacich vežiach.

Oproti tomu pri spoločnej výrobe tepla a elektriny je zvyšná energia vo forme pary alebo horúcej vody vedená do výmeníkových staníc, kde ohrieva vodu pre ústredné kúrenie i k príprave teplej úžitkovej vody.

 

Pre rok 2017 je stanovená pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku elektriny vyrobenej technológiou kombinovanej výroby elektriny a tepla  rozhodnutím Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach.           

Dôležitým argumentom v prospech kogenerácie je ochrana životného prostredia. Keďže na zabezpečenie rovnakého množstva energie potrebujeme menej paliva, vyprodukujeme aj menej emisií. Bližšie informácie v zmysle požiadaviek zákona 251/2012 Z.z. o vplyve výroby elektriny na životné prostredie .

 

Primárna tepelná sieť sa delí na horúcovodnú a parnú.

 

Horúcovodná sieť je dvojrúrková, uzavretá.

Technické parametre horúcovodnej siete:

 • skúšobný tlak 3,2MPa,
 • maximálna výstupná teplota 150°C,
 • maximálna vratná teplota 100°C,
 • maximálny prevádzkový tlak 2,5 MPa,
 • prevádzková teplota (prívod/spiatočka) v lete 90/40°C, v zime 150/70°C.

 

Parná sieť je strednotlaková, s dvomi parnými napájačmi a so zberným potrubím vratného kondenzátu (mimo napájača zo SPAKO). 

Technické parametre parnej siete: 
Parné potrubie

 • skušobný tlak 1,6MPa,
 • maximálna teplota 250°C,
 • prevádzkový tlak 1,0MPa,
 • prevádzková teplota 220±10°C 

Kondenzátne potrubie

 • skúšobný tlak 1,6MPa,
 • maximálna teplota 100°C,
 • prevádzkový tlak 0,6MPa,
 • prevádzková teplota  60°C. 

 

Porovnanie hodín prevádzky jednotlivých výrobných zariadení